vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Vô Địch Huyết Mạch

Vô Địch Huyết Mạch

2689 chương
Tạm dừng
Author : Tiêu Diêu Hoàn Vũ
Translator : Thanh Phong
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Vô ngần vũ trụ, Huyết Mạch vi tôn!

Xuất sinh quyết định tất cả, Siêu Phẩm Huyết Mạch Giả, sinh ra có Thần Thông, dời núi lấp biển, tróc tinh cầm nguyệt, Thập Phẩm Phế Mạch Giả, thọ không hơn trăm, tiền đồ u ám, giun dế một đời!

Thiếu niên Dương Phàm, Thất Tinh Tông một phổ thông tạp dịch, chú định tầm thường một đời, thế nào biết chợt có kỳ ngộ, được Chí Bảo thôn phệ, nuốt vô tận Huyết Mạch, thành Vô Thượng Thánh Mạch, vô địch thiên hạ, ai không phục?

Cảnh giới trong truyện:

Khai Mạch Võ Giả, Đoán Cốt Võ Sư, Khai Khiếu Võ Hầu, Chân Nguyên Võ Tông, Trấn Quốc Vũ Quân, Vương Giả, Hoàng Giả, Đế Tôn, Chuẩn Thánh, Đại Thánh, Thánh Chủ, Bán Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương....

Thang đo sức mạnh trong truyện:

Đỉnh, Chân Lực, Chân Nguyên, Chân Đan, Pháp Tắc, Đế Tôn Pháp Tắc
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

vô địch huyết mạch truyện full vô địch huyết mạch sstruyen đọc truyện vô địch huyết mạch truyện vô địch huyết mạch vô địch huyết mạch full vô địch huyết mạch chương 1 vô địch huyết mạch tập 1 truyện ngôn tình vô địch huyết mạch vo-dich-huyet-mach vô địch huyết mạch truyenfull vô địch huyết mạch chương 2689