vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Vị Diện Pháo Hôi Cấp Cứu Trạm

Vị Diện Pháo Hôi Cấp Cứu Trạm

636 chương
Hoàn thành
Author : Thập Nhị Nguyệt Ba La
Translator : Vô Vi
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Đám pháo hôi, các ngươi thoát khỏi thống khổ cơ hội tới ...

Bất luận ngươi là nhân vật chính vai phụ vẫn là nước tương đảng? Chỉ muốn ngươi chết đến thật sự đen đủi, trạm cấp cứu có thể chửng cứu sinh mạng của các ngươi.

Ngươi là chính phái tà phái vẫn là phản phái? Nếu ngươi đồng ý hối cải tập trung vào ta dưới trướng, vậy ta liền để vận mệnh của ngươi thay đổi.

Là triều đại thay đổi vẫn là vận mệnh trêu người? Chỉ cần các ngươi đến đây cầu cứu, ta liền sẽ xuất hiện ở ngươi vận mệnh bi thảm bắt đầu trước.

Đám pháo hôi, các ngươi thoát khỏi thống khổ cơ hội tới ...

Bất luận ngươi là nhân vật chính vai phụ vẫn là nước tương đảng? Chỉ muốn ngươi chết đến thật sự đen đủi, trạm cấp cứu có thể chửng cứu sinh mạng của các ngươi.

Ngươi là chính phái tà phái vẫn là phản phái? Nếu ngươi đồng ý hối cải tập trung vào ta dưới trướng, vậy ta liền để vận mệnh của ngươi thay đổi.

Là triều đại thay đổi vẫn là vận mệnh trêu người? Chỉ cần các ngươi đến đây cầu cứu, ta liền sẽ xuất hiện ở ngươi vận mệnh bi thảm bắt đầu trước.

PS: Truyện đã full và được 700c nha.
♦ Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, Hỏa Tinh Châu...
♦ Cầu vote điểm 9-10 chất lượng convert mỗi cuối chương truyện.
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

vị diện pháo hôi cấp cứu trạm truyện full vị diện pháo hôi cấp cứu trạm sstruyen đọc truyện vị diện pháo hôi cấp cứu trạm truyện vị diện pháo hôi cấp cứu trạm vị diện pháo hôi cấp cứu trạm full vị diện pháo hôi cấp cứu trạm chương 1 vị diện pháo hôi cấp cứu trạm tập 1 truyện ngôn tình vị diện pháo hôi cấp cứu trạm vi-dien-phao-hoi-cap-cuu-tram vị diện pháo hôi cấp cứu trạm truyenfull vị diện pháo hôi cấp cứu trạm chương 636