Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Vấn Kiếm

Vấn Kiếm

Tổng số chương: 345 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Hắc Đăng Hạ Hỏa
Chuyển ngữ đại sư: Huyền Linh
Cập nhật lần cuối:2022-05-24
Chương mới nhất: Chương 342: Thuần phục 2 ngày trước
Ngu quốc năm Càn ba năm, Y Châu thành hạ một trận mưa.

Lý Ngang ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, mộng thấy đầu của mình bên trong, cất giấu một thanh kiếm.

Hố mới ngày 22/09/21