Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Tổng số chương: 3572 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Phong Thanh Dương
Chuyển ngữ đại sư: Vô Ưu
Cập nhật lần cuối:2022-05-25
Chương mới nhất: Chương 3574: Siêu đại hình tinh nhãn! 1 ngày trước
Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều muốn cười tỉnh.

Nhà hắn sủng vật, vậy mà đều là trong truyền thuyết Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú.

Nhà của hắn gà, là lấy Thái Dương làm thức ăn 'Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng' .

Hắn mèo đen, là lấy lôi đình luyện hóa vạn giới 'Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma' .

Liền nhà hắn gián, đều là nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân 'Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú' . . .

Từ đó, hắn khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hóa thân Vạn Cổ đệ nhất Hỗn Độn Thần Linh, chu du chư thiên vạn giới, san bằng vô tận Thần Vực. Vạn vật sinh linh, Chư Thiên Thần Ma, liền bò kéo lăn, buồn bã hô run!

PS: Truyện đã kịp tác