Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Tương Lai Thiên Vương

Tương Lai Thiên Vương

Tổng số chương: 356 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Trần Từ Lại Điều
Chuyển ngữ đại sư: Thập Tứ
Cập nhật lần cuối:2022-02-10
Chương mới nhất: Chương 354: Sở thích 3 tháng trước
Mạt thế thời kỳ chiến tử lão quân đoàn trưởng, trùng sinh vì mạt thế kết thúc năm trăm năm sau thế kỷ mới tiểu thịt tươi (? ). . .

"Mỗi khi ta trong đầu vang lên BGM thời điểm, cảm thấy chính mình không chút kiêng kị." —— Phương Triệu.