Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Tu Tiên Từ Chế Tạo Bắt Đầu

Tu Tiên Từ Chế Tạo Bắt Đầu

Tổng số chương: 90 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Mật Trấp Khấu Nhục
Chuyển ngữ đại sư: Miss
Cập nhật lần cuối:2021-08-17
Chương mới nhất: Chương 90: Bỏ chạy vạn dặm 1 tháng trước
Người khác tu tiên, chém giết đoạt bảo, sư pháp truyền thừa, cướp đoạt cơ duyên.

Chu Thanh tu tiên, chế tạo Thần Khí, hợp thành linh vật.

Người khác tu tiên, thôn thổ linh khí, ngày đêm đả tọa, bế quan tu luyện.

Chu Thanh tu tiên, tinh luyện đạo vận, cường hóa pháp bảo.

Người khác tu tiên, tứ hải phiêu bạt, ăn gió nằm sương, chỗ ở vô định.

Chu Thanh tu tiên, ổn thỏa bệ câu, linh vật khai đạo, ngự thú vô song.
...............................
Phàm nhân lưu, xuyên qua

» Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận
Đăng nhập để bình luận