Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Tiểu Long Ba Tuổi Rưỡi

Tiểu Long Ba Tuổi Rưỡi

Tổng số chương: 87 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Tuế Trản
Chuyển ngữ đại sư: TieuQuyen28
Cập nhật lần cuối:2021-11-20
Chương mới nhất: Chương 87: TOÀN VĂN HOÀN 2 tháng trước
Tô Tô là một cái tiểu long, sinh ra trong một dòng suối nhỏ, không cha không mẹ không thân không thích.

Lão Ô Quy nói: Tô Tô, trên đời này trừ ngươi bên ngoài chỉ có một con rồng, chính là Vô Tận Hải chỗ sâu diệt thế đại ma đầu Thí Thiên, hắn nhất định là ngươi ba ba.

Tiểu long Tô Tô vì thế bước lên tìm kiếm ba ba đường đi, dọc theo đường đi gặp rất nhiều người.

Ngọt văn.P/S:
Các bạn đọc truyện nhớ:
?Tặng Kẹo?
?Tặng Hoa?
?Đánh Giá?
Để ta lấy động lực cv!

» Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận
Đăng nhập để bình luận