Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Tiên Đạo Cửu Tuyệt

Tiên Đạo Cửu Tuyệt

Tổng số chương: 1430 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Kiếm Khiếu Long Tường
Chuyển ngữ đại sư: Dzung Kiều
Cập nhật lần cuối:2022-05-21
Chương mới nhất: Chương 1432: Bên trong điện 5 ngày trước
Gây dựng sự nghiệp thanh niên hồn xuyên đến tu đạo thế giới, đến từ khoa học kỹ thuật hiện đại đầu óc, cùng tu đạo hệ thống hoàn toàn mão thượng. Lôi kiếp? Ta có có tị lôi châm! Trận pháp? Ta sẽ thống trù học! Kiếm đạo? Ta biết vô chiêu thắng hữu chiêu! Âm mưu quỷ kế? Mấy trăm bộ phim tranh đấu trong cung cũng không phải là xem không! Tất cả loại khó hiểu, tất cả loại đánh mặt, ép được ta bùng nổ, liền đem các ngươi hoàn toàn giẫm ở dưới chân!