vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Thượng Phương Cửu Châu

Thượng Phương Cửu Châu

220 chương
Đang ra
Author : Di Kiếm
Translator : Táo
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Đông phương cổ quốc Đại Đường tướng lĩnh Nam Tễ Vân (Nam Bát), nguyên thần là Thái Sử Tiên Tôn đệ tử, bởi vì thủ vệ Tuy Dương thành thề sống chết không hàng hy sinh tại Vọng Giang nhai. Thành theo luân hãm, lại đúc thành "Thủ một thành, hung hãn thiên hạ" hành động vĩ đại, một lần tình cờ kỳ ngộ đã đầu thai chuyển thế Nam Bát, đã lần nữa lâm vào vô tận tranh bá Tân Thế Giới, đó là một mảnh thần kỳ lại động lòng người Địa Nguyên Đại Lục.

Địa Nguyên Đại Lục là một cái tràn ngập tinh khí thế giới, tinh khí lấy trung vi tử hình thái, trải rộng tại hư không, tràn ngập cái thế giới này mỗi một cái góc. Tư dưỡng mỗi một cái đất nguyên tinh bên trên Thiên, Địa, Nhân, linh thú, hoa cỏ, cây cối. . .

Trải qua cực khổ cuối cùng thành chính quả

P/s: Cảnh giới trong truyện ( 3 chương đầu là chương đệm, có thể nhảy qua nếu thấy ko hợp )
Tại Địa Nguyên Đại Lục, luyện dược sư căn cứ riêng phần mình tu vi cao thấp phân là năm cái cảnh giới: Phàm Thiên Cảnh, tiên Thiên Cảnh, đế Thiên Cảnh, Thánh Thiên cảnh cùng tôn Thiên Cảnh, mỗi một cảnh giới vừa mịn phân là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng đại viên mãn.

Địa Nguyên Tinh tinh khí hệ thống đẳng cấp phi thường sâm nghiêm, phân biệt sắp đặt chín cấp bậc.

Cụ thể là như vậy: Tinh anh (có thể thu nạp tinh khí người), Ngự Tân sư (năng lực tụ khí thành nước bọt người), đại Ngự Tân sư, Tinh Linh, Tinh Hoàng, Tinh Đế, Tinh Vương, Tinh Tôn, trong đó đẳng cấp cao nhất chính là "Tinh thần giới" .

Với lại 'Tinh thần giới" lại phân là ba cái khác biệt xưng hào loại hình.

( đệ nhất loại là: Trụ Thế Chân Nhân ). (bọn hắn là "Địa Nguyên Tinh thủ hộ giả", có rời khỏi nhục thân năng lực, lại lại không bỏ đi nguyên lai tình hoài nhân trung thánh giả);

( loại thứ hai là: Xuất Thế Gian Thần ). (bọn hắn là du lịch ba ngàn Đại Thiên thế giới tùy duyên cứu độ tiêu diêu tự tại thần, thực lực đã là siêu nhiên. . . );

( thứ ba loại: Sáng Thế Thượng Thần ). (bọn hắn là có sáng tạo vô tận vũ trụ tinh vực vô thượng thế tôn, cường đại sáng thế năng lực liền là thực lực biểu tượng. ).

Địa Nguyên Tinh tinh khí hệ thống chính là như vậy, tổng cộng phân là như thế chín cái xưng hào đẳng cấp.

( còn cần đặc biệt đừng nói rõ một tí, Tinh Tôn trước đó tám cấp bậc.

Mỗi một cái xưng hào phân biệt đẳng cấp từ không đến cửu tinh phân chia là sơ trung cao ba cái đẳng cấp, mỗi tăng lên tam tinh làm một đoạn, mỗi tăng lên cửu tinh là một cái cấp bậc. Với lại tự thân tinh lực đều muốn đạt tới cấp chín đầy tinh lực, đồng thời thông qua tìm kiếm thích hợp yêu thú hoặc hoa cỏ cây cối hiến tế tân nguyên, phương có thể đột phá đến kế tiếp xưng hào đẳng cấp.

***

Cứ thế mà suy ra tiến giai đến chín mươi cấp thành thần tinh thần giới thần chỉ.

Theo mỗi cấp bậc loại hình khác biệt, đồng dạng phân là sơ trung cao ba cái đẳng cấp, chín mươi ba cấp trước là sơ cấp thượng thần, chín mươi sáu trước là trung cấp thượng thần, chín mươi tám đến một trăm cấp là cao cấp thượng thần. )


P/s: Cầu đánh giá truyện và đề cử! Chân Thành Cảm Ơn
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

thượng phương cửu châu truyện full thượng phương cửu châu sstruyen đọc truyện thượng phương cửu châu truyện thượng phương cửu châu thượng phương cửu châu full thượng phương cửu châu chương 1 thượng phương cửu châu tập 1 truyện ngôn tình thượng phương cửu châu thuong-phuong-cuu-chau thượng phương cửu châu truyenfull thượng phương cửu châu chương 220