Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Thương Khung Quyết

Thương Khung Quyết

Tổng số chương: 1680 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Lỏa Lộ Đích Tùng Thụ
Chuyển ngữ đại sư: Land Vô Tà
Cập nhật lần cuối:2022-05-24
Chương mới nhất: Chương 1683: Người quen cũ 2 ngày trước
Sinh gặp loạn thế, không cầu độ tận thương sinh, chỉ cầu mệnh số chính mình định, nhưng không biết sao Thiên kiếp đã tới, sinh linh đồ thán, mệnh số lại biến.

Vì thế, cũng chỉ có ra sức đánh cược một lần, mới có một đường sinh cơ. Từ đó, đạp vô gian, xông U Minh, tru Si Mị, giết quỷ quái. .

Đã thiên địa này không cho ta sống, vậy liền làm chuyện nghịch thiên. Đã cái này vô vọng chi thiên muốn ta nhận hết thế gian vạn khổ, vậy ta tất yếu để thiên hạ tôn vinh khoác tận một thân. .

Cả đời long đong, chỉ vì tranh với trời sớm chiều chi mệnh; cả đời như họa, cuốn vào giang sơn mỹ nhân vô số; cả đời như đỉnh, luyện tận sơn hà khắp nơi; cả đời như kiếm, một kiếm sương hàn không trung .

U Hỏa hừng hực đốt đông đảo chi chúng sinh, Phong Lôi từng trận phá không phân biệt chi quỷ quái