vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Thôn Phệ Hồn Đế

Thôn Phệ Hồn Đế

2240 chương
Hoàn thành
Author : Từ Quảng Đại
Translator : KingKiller
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.
Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.
-----------------------------------------------------------------------------------
✦ Vote 10* ủng hộp mình với nhé.
✦ Vote 9 -10 ở cuối truyện giúp với nhé.
✦ Truyện bên trung hơn 1k2 chương rồi. Đọc thấy hay thì ủng hộ mình bằng nguyệt phiếu . cảm ơn.