vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Thần Quỷ Thế Giới: Ta Bắt Đầu Liền Vô Địch

Thần Quỷ Thế Giới: Ta Bắt Đầu Liền Vô Địch

401 chương
Hoàn thành
Author : Phục Hi
Translator : Lạc Tử
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Diệp Tinh Thần xuyên việt đến yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới, thu được Nhân Tộc Công Đức Hệ Thống:

【 keng: Chúc mừng túc chủ kích hoạt hệ thống, thể chất thăng cấp làm 'Võ đạo thân thể' )

【 keng, chúc mừng túc chủ sử dụng Công Đức Điểm, lĩnh ngộ Nhân tộc đỉnh phong công pháp " Thái Dương Chân Kinh ")

【 keng: Chúc mừng túc chủ sử dụng Công Đức Điểm, lĩnh ngộ kiếm pháp " Thiên Cang Kiếm Quyết ")

【 keng, chúc mừng túc chủ sử dụng Công Đức Điểm, lĩnh ngộ Phật môn Ấn Pháp " Kim Cương Ấn ")

【 keng, chúc mừng túc chủ sử dụng Công Đức Điểm, lĩnh ngộ Đạo môn đỉnh phong thần thông " Thượng Thanh cửu thiên Vạn Lôi Quyết ")

【 keng, chúc mừng túc chủ, thu được Linh Khí Trảm Yêu Kiếm. )

ra sức hệ thống, kích hoạt mở ra võ đạo thân thể, ung dung tu luyện vô số công pháp, thần thông. Ở cương thi, quỷ vật, yêu ma hoành hành thế giới, ta bắt đầu liền một đường vô địch.

Truyện thể loại hệ thống vô địch lưu , main cày quái hơi cũ , 401 chương đã Full