Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Tây Du: Ta Là Như Lai, Nằm Vùng Linh Sơn!

Tây Du: Ta Là Như Lai, Nằm Vùng Linh Sơn!

Tổng số chương: 474 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: 红日晴云
Chuyển ngữ đại sư: Cancel No2
Cập nhật lần cuối:2022-01-31
Ta tên Lại Nho, tên là hi vọng ta có thể thành đại nho, kết quả ...

Ngày hôm nay, ta xuyên qua rồi, là cái hòa thượng!

Hệ thống nói, muốn ta làm trong lịch sử bạo lực nhất Đường Tăng, kết quả ...

Hệ thống, ngươi có phải là tính sai?

Ta xuyên việt chính là Như Lai!

Làm nằm vùng? Xoay chuyển Tây Du?

Ta không phải hòa thượng, ta cũng không muốn làm Như Lai a!

Quên đi, đã như vậy, vậy thì nằm vùng ba ...

Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, buông tha đi ...

Các ngươi Tây Thiên Linh sơn Đại Lôi Âm Tự giang hồ, đều trở thành nằm vùng ...