Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Ta Thế Tập Ngục Tốt, Bắt Đầu Trấn Áp Trưởng Công Chúa

Ta Thế Tập Ngục Tốt, Bắt Đầu Trấn Áp Trưởng Công Chúa

Tổng số chương: 265 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Khởi Phi Tiểu Bạch
Chuyển ngữ đại sư: KL Trần
Cập nhật lần cuối:2022-05-20
Chương mới nhất: Chương 266: tàn sát thần 6 ngày trước
Tiêu Nhiên xuyên qua đến huyễn hoặc thế giới, thế tập võng thay, nhưng không phải vương hầu. Làm trong thiên lao một ngục tốt, bắt đầu chính là thiên khanh, trưởng công chúa tu luyện cấm kỵ võ học, bị giam vào thiên lao, không người có thể đưa nàng giam giữ, hắn từ phía sau lưng đứng dậy.

Người khác làm không được sự tình, ta đến!

Từ trấn áp trưởng công chúa bắt đầu, lại tới trấn áp một quốc gia.

Thừa tướng xuất thân thế gia, quyền thế ngập trời, văn võ cả triều đều là hắn môn sinh, hoàng đế đều bó tay toàn tập, Tiêu Nhiên ra tay, xiềng xích hướng về trên cổ hắn diện một mang, ngươi bị bắt.

Dao Quang Thánh Địa Lão Tổ, lấy một quận bách tính tu luyện ma công, ma uy cái thế, sợ hãi đến triều đình run lẩy bẩy, mông cũng không dám thả một, Tiêu Nhiên một quyền phế tu vi, xích sắt một trói, ngươi bị bắt.

Ta là Tiêu Nhiên, cất bước ở trong bóng tối vương giả.