Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS

Tổng số chương: 577 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Thanh Sam Cách
Chuyển ngữ đại sư: Gút Boy
Cập nhật lần cuối:2022-05-24
Chương mới nhất: Chương 576: Pháp Thiên Tượng Địa 2 ngày trước
Xuyên qua đến Tu Tiên giới, giết người đoạt bảo, ngươi lừa ta gạt, yêu thú khắp nơi... Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là thành thành thật thật tại Tân Thủ thôn yên tĩnh tu luyện.