Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Ta Sáng Tạo Ngự Thú Liên Minh

Ta Sáng Tạo Ngự Thú Liên Minh

Tổng số chương: 20 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Ngận Manh Ngận Hảo Cật
Chuyển ngữ đại sư: Inoha
Cập nhật lần cuối:2022-03-09
Chương mới nhất: Chương 20: Trưởng thành 3 tháng trước
Cái này vốn là thế giới pháp sư cùng kỵ sĩ.

Suvyn từ Địa Cầu xuyên qua mà đến, thu hoạch được Khởi Nguyên chi Thư, trở thành trên thế giới cái thứ nhất Ngự Thú Sư!

Hắn dùng trong sách tri thức bắt được, huấn luyện, đào tạo, chỉ huy ma thú, thuận tiện làm ruộng. . .

Cho nên. . . Tất cả mọi người đừng đi làm pháp sư cùng kỵ sĩ, chúng ta cùng một chỗ thu phục ma thú đi!

. . .