Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Sư phụ ta không có khả năng lừa ta

Sư phụ ta không có khả năng lừa ta

Tổng số chương: 18 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Đông Thổ Đại Gia
Chuyển ngữ đại sư: Shin Đẹp Trai
Cập nhật lần cuối:2022-03-09
Chương mới nhất: Chương 18: Hoàn chỉnh Thương Thiên Phách Thể 3 tháng trước
"Đinh, ngài đồ nhi thua mất ước hẹn ba năm, xác nhận là củi mục, hiện tại cấp cho củi mục trợ cấp, mời tiếp thu!"

"Đinh, củi mục trợ cấp là cho củi mục trợ cấp, mời túc chủ chuyển giao cho mình đồ nhi... Không đề nghị nuốt riêng."

...

Đồ nhi: "Ta khi thắng khi bại, sư phụ lại đối ta không rời không bỏ, ngươi nói sư phụ lừa ta? Vậy ngươi nói cho ta, hắn có thể đồ ta cái gì? !"

...

Triệu Hương Lô: Đồ nhi, sư phụ đồ ngươi củi mục trợ cấp.

...

Đã có hoàn thành tinh phẩm tiểu thuyết « con ta nhanh liều cha », « Đại sư huynh lại bại ». QQ Group: 684418104