vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Siêu Phẩm Mệnh Sư

Siêu Phẩm Mệnh Sư

229 chương
Tạm dừng
Author : Cửu Đăng Hòa Thiện
Translator : Vô Niệm
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ đọc sách, lục danh thất tướng bát kính thần, cửu giao quý nhân thập dưỡng sinh!

Mệnh chữ đi đầu, đây là tiên thiên chi mệnh, không thể sửa đổi.

Sau đó, đọc sách, hành thiện tích đức, quảng giao bạn tốt, gọi là cải mệnh.

Mệnh có nặng nhẹ, nhưng không quý tiện.

Có tiền chớ làm yêu, vô sự chớ đoán mệnh.

Làm một vị chứng xơ cứng teo cơ một bên người bệnh, Tô Thần dưới cơ duyên xảo hợp, đến cây liễu truyền đạo, vì tự cứu, đi đến một đầu cải mệnh con đường.
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

siêu phẩm mệnh sư truyện full siêu phẩm mệnh sư sstruyen đọc truyện siêu phẩm mệnh sư truyện siêu phẩm mệnh sư siêu phẩm mệnh sư full siêu phẩm mệnh sư chương 1 siêu phẩm mệnh sư tập 1 truyện ngôn tình siêu phẩm mệnh sư sieu-pham-menh-su siêu phẩm mệnh sư truyenfull siêu phẩm mệnh sư chương 229