Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Quỷ Dị: Ta Có Thể Mô Phỏng Mệnh Số

Quỷ Dị: Ta Có Thể Mô Phỏng Mệnh Số

Tổng số chương: 97 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Hi Phạn Bành Lang
Chuyển ngữ đại sư: Phan Phong
Cập nhật lần cuối:2022-02-17
Đừng lên tiếng, phía sau ngươi có cái gì.

Nó đang ngó chừng ngươi,

Nó đang bắt chước ngươi,

Nó muốn trở thành ngươi.

Ngươi chết.

【 mô phỏng kết thúc 】

Trước mắt cổ trạch quá mức hung hiểm, ngươi cảm thấy hôm nay không nên tra án, dự định về nhà đi ngủ.

Hì hì ha ha ~

Đây chính là nhà mới của ta sao? . . .

Ngươi chết.

【 mô phỏng kết thúc 】

. . .

Từ Nghiệp xuyên qua đến một cái quỷ vật tứ ngược thế giới, đau khổ kiên trì vài năm, rốt cục nghênh đón chuyển cơ.

【 mệnh số máy mô phỏng 】

【 dung hợp thiên mệnh: Tiên nhân đạo thể (đỏ phẩm), võ thần thân (đỏ phẩm), lục đạo linh căn (đỏ phẩm). . . 】

【 rút ra mô phỏng đoạt được:

Ngươi khổ luyện "Ngũ Lôi chính pháp" ba trăm ngày, công lực tiến nhanh, lĩnh ngộ lôi pháp thần thông.

Ngươi lấy dương hồn nhập Địa Cùng cung, dò Địa Hoàng chính quả, mệnh cách tăng vọt. . . 】

【 tăng thêm mới module: Nhiều hạch xử lý, hình chiếu, xoá và sửa. . . 】

"Ta Từ mỗ người hôm nay liền muốn cùng các vị tốt tốt nói một chút."

Chúng quỷ vật: "Đúng, đúng, ngươi nói đều đúng, đừng động thủ là được. . ."