vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Phục Sinh Đế Quốc

Phục Sinh Đế Quốc

181 chương
Đang ra
Author : Hỏa Trung Vật
Translator : Thiên Long
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Đem vô hạn thời gian áp súc là một cái chớp mắt, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh.

Tại hèn mọn bên trong phấn khởi, hành tẩu ở thời gian khe hở, nghịch chuyển trăm triệu năm nô dịch.

Đây là một không chết nam nhân cùng hắn những đồng bào tránh thoát gông xiềng vận mệnh cố sự