Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Pháo Hôi Công Lược

Pháo Hôi Công Lược

Tổng số chương: 1343 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Hoàn Nhĩ Wr
Chuyển ngữ đại sư: LacMaiTrang
Cập nhật lần cuối:2021-05-03
Ngoài ý muốn sau khi chết Bách Hợp đạt được cơ hội sinh tồn, vì bảo trì hiện trạng, nàng không thể không xuyên qua nhiều loại kịch bản bên trong văn hoàn thành nhiệm vụ.

Sách mới: Trưởng đích

Tạ Thị mưu, là Phó gia trăm năm khí vận.

Phó hầu gia mưu, là quyền thế tiền đồ.

Trong mộng nàng là bị đánh cờ thua trận phế cờ, mẫu thân ném hoàn tự sát, nàng bị vội vàng thấp gả cho Lục gia vị kia danh khắp thiên hạ hàn môn tử đệ, lại tại thời gian quý báu, vội vàng mất sớm.

Làm nàng mở mắt tỉnh lại, cười lạnh thành tiếng, các ngươi đều nên hảo hảo sám hối!

Tác giả định nghĩa Tags

Trùng sinh

» Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận
Đăng nhập để bình luận