vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Ở Tây Du Thế Giới Đánh Dấu Thành Thánh

Ở Tây Du Thế Giới Đánh Dấu Thành Thánh

259 chương
Đang ra
Author : Ái Tố Mộng Đích Ô Tặc
Translator : HacTamX
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Bạch Cổ xuyên qua Tây Du thế giới, trở thành Bạch Hổ Lĩnh lên cùng Bạch Cốt Tinh đồng căn đồng nguyên một vị thi ma.

Lúc này chư thánh ngồi cao đám mây, một ý cũng biết thiên hạ.

Lúc này, Tây Du đại kiếp sắp lôi kéo màn che, đang ở kiếp bên trong Bạch Cổ biểu thị chính mình rất hoảng.

Vạn hạnh thành tiên kiếp thời điểm thu được đánh dấu thành thánh hệ thống.

Ở Bạch Cốt Địa Cung đánh dấu, thu thi tổ Tướng Thần bất diệt chi thể.

Ở Bạch Hổ Lĩnh đánh dấu, thu Thông Thiên giáo chủ Tru Tiên uy thế của một kiếm.

Ở Ưng Sầu Giản đánh dấu, thu Thái Thượng lão quân cửu chuyển kim đan một viên.

Ở Cao lão trang đánh dấu, thu Bạch Hổ Thánh Tôn Thất Sát Đoán Cốt Chân Quyết.

Hệ thống: "Nhiều như vậy thứ tốt, kí chủ chỉ để ý trang bức chỉ để ý bay."

Bạch Cổ: "Xin lỗi, ta chỉ muốn cẩu." :