vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Như Lai Nhất Định Phải Bại

Như Lai Nhất Định Phải Bại

705 chương
Tạm dừng
Author : Điểu Vân
Translator : Khaox8896
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Tổ sư từ mi thiện mục nhìn Thạch Hầu.

"Ngộ Không, ngươi nghĩ từ ta chỗ này học gì đó?"

"Nhưng bằng sư phụ giáo huấn."

Thạch Hầu cung kính trả lời: "Chỉ cần có thể đánh bẹp Như Lai liền được rồi."

Một trăm năm sau, Thạch Hầu đánh bại Như Lai, đăng cơ thành Ngọc Đế.

——

Làm ác ung dung hướng về, khảo cứu đảng, vệ đạo sĩ xin mời góc trên bên phải điểm x, cảm tạ.
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

như lai nhất định phải bại truyện full như lai nhất định phải bại sstruyen đọc truyện như lai nhất định phải bại truyện như lai nhất định phải bại như lai nhất định phải bại full như lai nhất định phải bại chương 1 như lai nhất định phải bại tập 1 truyện ngôn tình như lai nhất định phải bại nhu-lai-nhat-dinh-phai-bai như lai nhất định phải bại truyenfull như lai nhất định phải bại chương 705