vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Người Ở Rể Nhân Trụ Lực

Người Ở Rể Nhân Trụ Lực

53 chương
Tạm dừng
Author : Ngưu Bút
Translator : Giấy Trắng
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Để đặt là vua, treo máy mạnh lên!

Danh xưng ( người ở rể nhân trụ lực ) Vương Mục, mỗi thông quan một cái động thiên, liền có thể mở ra để đặt hình thức, treo máy thu đồ ăn, thu hoạch được ích lợi đi vào hiện thực .

Từ đó, phật hệ treo máy, thành tựu Truyền kỳ .

"Muốn ta làm thành chủ? Không hứng thú, ta chỉ muốn an tĩnh địa làm cái người ở rể nhân trụ lực ."

"Thần Hoàng lại tới, khóc cầu ta khi hắn cha nuôi? A, ta đi trước thu cái đồ ăn ."

"Lại như thế treo máy, ta liền muốn trở thành vạn giới Chí tôn, làm sao bây giờ?"

... Quyển sách tên đầy đủ ( người ở rể nhân trụ lực đang tại để đặt treo máy ) ...