Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Mao Sơn Đệ Tử

Mao Sơn Đệ Tử

Tổng số chương: 20 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Thanh Tử
Chuyển ngữ đại sư: KOL
Cập nhật lần cuối:2021-08-07
Chương mới nhất: Chương 20: Tà Thần? 1 tháng trước
Mao Sơn Tru Tà có thần phương, âm dương lưỡng giới thu bất tường; Thất Tinh Long Tuyền nay ở đâu, không thấy năm đó Diệp Thiếu Dương!

» Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận
Đăng nhập để bình luận