Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Tổng số chương: 1576 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Tiêu Cẩn Du
Chuyển ngữ đại sư: KOL
Cập nhật lần cuối:2022-05-25
Chương mới nhất: Chương 1578: Đòi một câu trả lời hợp lý 1 ngày trước
Ta là vạn cổ nhân gian một vị kiếm tu, chư thiên phía trên đệ nhất tiên!