Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Không Khoa Học Ngự Thú

Không Khoa Học Ngự Thú

Tổng số chương: 443 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Khinh Tuyền Lưu Hưởng
Chuyển ngữ đại sư: Shin Đẹp Trai
Cập nhật lần cuối:2022-05-24
Chương mới nhất: Chương 443: : Tất sát mục tiêu 2 ngày trước
Đây là một cái lấy ngự thú là chủ lưu thế giới khác.

Lúc ấy vũ mang theo kỹ năng đồ giám xuyên qua đến nơi đây, cũng bồi dưỡng ra một đống kỳ hoa sủng thú về sau, tất cả Ngự Thú Sư tam quan đều vỡ vụn...

Từ mấu chốt: Ngự thú, sủng thú, sủng vật, triệu hoán.