vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Gen Võ Đạo

Gen Võ Đạo

1975 chương
Hoàn thành
Author : Nguyệt Trung Âm
Translator : DarkHero
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Gen là nhân loại cấm khu, là Thần chi lĩnh vực, nắm giữ gen huyền bí, vậy liền nắm giữ lực lượng của thần!

Đại danh đỉnh đỉnh "Gen Võ Đạo Lý Luận" thể hiện tất cả Võ Đạo cường giả lực lượng nơi phát ra, luyện tập võ công, đánh vỡ tự thân khóa gien, thành tựu "Phi Nhân", đây chính là Võ Đạo chân lý.

Sinh viên năm ba Lâm Phong, ngoài ý muốn đạt được Gen Dung Hợp Khí, đi lên gen dung hợp chi lộ. Người khác luyện võ dựa vào thiên phú, Lâm Phong luyện võ dựa vào là các loại Viễn Cổ Man Hoang hung thú gen hoà vào bản thân.

Từ đây, Lâm Phong đi lên gen con đường Võ Đạo, thành tựu Tối Cường Võ Thần!
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

gen võ đạo truyện full gen võ đạo sstruyen đọc truyện gen võ đạo truyện gen võ đạo gen võ đạo full gen võ đạo chương 1 gen võ đạo tập 1 truyện ngôn tình gen võ đạo gen-vo-dao gen võ đạo truyenfull gen võ đạo chương 1975