vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Đông Phương Thần Thoại Hệ Thống

Đông Phương Thần Thoại Hệ Thống

537 chương
Hoàn thành
Author : Vu Văn Tắc
Translator : Thanh Phong
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Hắn là Võ Đạo thiên tài, hắn là Thương Nghiệp kỳ tài, hắn là vô địch thống soái, hắn là. . .

Được thần bí Đông Phương Thần Thoại Hệ Thống trợ giúp, vũ lực cường hãn không cần giải thích, mưu trí nghịch thiên cũng thuộc bình thường, đa tài đa nghệ chính là phù hợp, toàn trí toàn năng đó là đương nhiên.