Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Đích Trưởng Nữ Nàng Vừa Đẹp Vừa Táp

Đích Trưởng Nữ Nàng Vừa Đẹp Vừa Táp

Tổng số chương: 1228 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Thiên Hoa Tẫn Lạc
Chuyển ngữ đại sư: LacMaiTrang
Cập nhật lần cuối:2021-09-19
Chương mới nhất: Chương 1228: An toàn 10 giờ trước
Kiếp trước, Trấn Quốc Công phủ, một khi sụp đổ biến thành tro bụi.

Đời này, đích trưởng nữ Bạch Khanh Ngôn trùng sinh một đời, tuyệt không để Bạch gia lại bước kiếp trước gót chân.

Bạch gia nam nhi đã chết, phần lớn thành lại không Bạch gia đất cắm dùi?

Đại Ngụy quốc phú thương Tiêu Dung Diễn nói: Trăm năm tướng môn Trấn Quốc Công phủ Bạch gia, chưa từng ra phế vật, thân nữ nhi cũng không ngoại lệ.

Về sau. . .

Bạch gia đại cô nương, là một đời chiến thần, thành tựu bất bại thần thoại.

Bạch gia nhị cô nương, là triều đình tân quý Trung Dũng Hầu phủ thủ đoạn rất cao đương gia chủ mẫu.

Bạch gia tam cô nương, là thiên hạ đệ nhị phú thương, lật tay thành mây trở tay thành mưa giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất.

·

Bạch Khanh Ngôn cảm niệm Tiêu Dung Diễn đời trước từng giúp nàng mấy lần, trong bóng tối đưa mấy lần tin tức.

Đêm tuyết, bị chắn ngoài thành.

Tiêu Dung Diễn: Bạch cô nương ba lần bốn lượt cứu Tiêu mỗ tại thủy hỏa, có hay không tâm duyệt Tiêu mỗ?

Bạch Khanh Ngôn: Tiêu công tử hiểu lầm.

Tiêu Dung Diễn: Tiêu mỗ ba lần bốn lượt cứu Bạch cô nương tại thủy hỏa, Bạch cô nương có thể tâm duyệt Tiêu mỗ?

Bạch Khanh Ngôn: . . .

P/s: @@

» Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận
Đăng nhập để bình luận