Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Dante Marvel Hành Trình

Dante Marvel Hành Trình

Tổng số chương: 165 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Phồn Hoa Đích Quốc
Chuyển ngữ đại sư: Ép Tiên Sinh
Cập nhật lần cuối:2021-09-12
Chương mới nhất: Chương 165: Ta cùng Dante là bằng hữu 7 ngày trước
Người mới viết sách, toàn bộ nhờ các vị Devil May Cry phấn duy trì.

Thật vất vả chiến thắng cường địch The Avengers.

Stark: "Ngươi sẽ không phải còn có cái gì cái khác thân thích chứ?" Dante một mặt vô tội nói: "Thật là có một cái." Chúng người báo thù: "Cút!"

» Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận
Đăng nhập để bình luận