vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Đan Hoàng Võ Đế

Đan Hoàng Võ Đế

1961 chương
Đang ra
Author : Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
Translator : DarkHero
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
100. 000 áo trắng nâng đao trấn thiên môn!

Trăm vạn Ác Quỷ nhấc quan tài chiến Côn Lôn!

Mũ phượng khăn quàng vai, huyết y khô nhan, đèn xương nến máu chiếu luân hồi!

Ngàn năm trước, một đời Thần Hoàng tại Bách Tộc chiến trường huyết chiến xưng bá, khai phách vạn thế thần triều, trùng kích vô thượng đế vị, muốn thành liền Đế tộc thứ chín. Nhưng quần hùng ngăn cản, bách tộc nghịch hành, Thần Hoàng xưng đế thời khắc chiến tử Đăng Thiên Kiều.

Thiên Hậu khấp huyết, khóc rít gào Đông Nam, dẫn thần triều cuối cùng tàn quân đẫm máu giết ra Bách Tộc chiến trường.

Vì bảo đảm Thần Hoàng tái thế luân hồi, Thiên Hậu đốt máu đốt xương chiếu Cửu U, Tu La xả thân khiêng quan tài xuống Hoàng Tuyền, 36 Trấn quốc chiến tướng nâng đao hoá thạch vĩnh trấn Đông Nam Thiên Môn.

Hoàng triều trung hồn nâng tế thiên chi lực, chung thủ Thần Hoàng luân hồi trùng sinh, lại đến Cửu Châu.

Ngàn năm sau, Thần Hoàng Kim Thân tại Thương Huyền trùng sinh.
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

đan hoàng võ đế truyện full đan hoàng võ đế sstruyen đọc truyện đan hoàng võ đế truyện đan hoàng võ đế đan hoàng võ đế full đan hoàng võ đế chương 1 đan hoàng võ đế tập 1 truyện ngôn tình đan hoàng võ đế dan-hoang-vo-de đan hoàng võ đế truyenfull đan hoàng võ đế chương 1961