vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Đại Tôn

Đại Tôn

328 chương
Tạm dừng
Author : Diệp Chi Phàm
Translator : DarkHero
Đọc ngay
Giới thiệu | Danh sách chương
Thần Châu bố võ, thiên hạ độc tôn.

Thần Linh thu hoạch tín ngưỡng, võ giả nghịch thiên thành thần.

Một chiếc vương miện đỏ lam, để Triệu Nhất Minh thu được cường đại thủy hỏa thiên phú, chỉ cần là Thủy thuộc tính cùng Hỏa thuộc tính võ kỹ, hắn đều có thể lập tức đốn ngộ, cũng đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn.

Chỉ cần là Thủy hệ pháp tắc cùng Hỏa hệ pháp tắc, hắn lĩnh ngộ tốc độ đều là người khác gấp một vạn lần.

Người khác lĩnh ngộ một loại pháp tắc thành thần, hắn lĩnh ngộ hai loại pháp tắc thành thần.

Người khác dung hợp một loại pháp tắc, hắn dung hợp hai loại pháp tắc.

Thủy hỏa hợp nhất, Chư Thiên vô địch.

Võ giả cảnh giới phân chia: Võ Thể cảnh, Nguyên Khí cảnh, Thần Tàng cảnh, Chân Võ cảnh, Thông Biến cảnh, Ngũ Nguyên cảnh, Tam Dương cảnh, Kim Thân cảnh, Bất Tử cảnh, Bổ Thiên cảnh, Lôi Kiếp cảnh, Thánh Nhân, Thần Linh. . .

Đề cử Tiểu Phàm bản hoàn tất tiểu thuyết « Thất Giới Võ Thần », « Cửu Thiên Thần Hoàng », tín dự cam đoan, đáng tin cậy.
Đang tải ....

»» Có thể bạn thích

đại tôn truyện full đại tôn sstruyen đọc truyện đại tôn truyện đại tôn đại tôn full đại tôn chương 1 đại tôn tập 1 truyện ngôn tình đại tôn dai-ton-1 đại tôn truyenfull đại tôn chương 328