Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Công Tử Hung Mãnh

Công Tử Hung Mãnh

Tổng số chương: 1360 chương
Trạng thái: Đang ra
Tác giả: Đổ Thượng Tây Lâu
Chuyển ngữ đại sư: Dzung Kiều
Cập nhật lần cuối:2022-06-19
Chương mới nhất: Chương 1358: Hoa hồng múi và hạt mưa 11 ngày trước
May mắn chuyển kiếp, vẫn là sanh ở nhà địa chủ, cuộc đời này không thiếu ăn mặc nhưng cũng không muốn phối hợp ăn chờ chết, cho nên Phó Tiểu Quan tùy ý làm chút sự việc, không ngờ tới sinh ra ảnh hưởng khổng lồ như vậy.

Hoàng đế muốn cho hắn quan cư nhất phẩm, công chúa muốn mời hắn là phò mã, thượng thư phủ thiên kim không phải hắn không gả, hoang người muốn hắn đầu, di nước muốn mạng hắn, phiền nước muốn hắn tiền...

Nhưng mà, Phó Tiểu Quan liền muốn làm cái đại địa chủ à!