Vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

1840 Indian Trọng Sinh

1840 Indian Trọng Sinh

Tổng số chương: 199 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Tác giả: Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua
Chuyển ngữ đại sư: Dzung Kiều
Cập nhật lần cuối:2022-05-22
Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân, năm ngàn năm phong hoa mưa bụi, thị phi thành bại quay đầu không!

Mã Tiếu, trung học vật lý lão sư, sống lại đến năm 1840 nước Mỹ, trở thành một tên Apache tộc người Anh-điêng. Hắn phải cứu mình dân tộc.