vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Thông báo mới

Truyện mới xem tất cả

Truyện đề cử xem tất cả

Vừa lên chương

Huyền Huyễn Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh Chương 174: Tổ Long Kim Lân Đích Thủy Vô Ưu khoảng 5 tiếng
Huyền Huyễn Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản Chương 674: Khế ước của pháp thần triệu hoán Phan Phan khoảng 4 tiếng
Tiên Hiệp Trong Cơ Thể Ta Có Tiên Phủ Chương 113: Điểm cống hiến tông môn Truy Mộng Huỳnh Hỏa Trùng Miss khoảng 4 tiếng
Tiên Hiệp Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chương 432: 900 tỷ năm lửa giận, Thái Cổ Ma Tổ « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » Nhâm Ngã Tiếu DarkHero khoảng 4 tiếng
Tiên Hiệp Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Chương 431: Trăm năm chi biến, đến từ Thánh Nhân nguyền rủa Nhâm Ngã Tiếu DarkHero khoảng 4 tiếng
Tiên Hiệp Khấu Vấn Tiên Đạo Chương 743: Phong bạo cùng nơi ẩn núp Vũ Đả Thanh Thạch Miss khoảng 3 tiếng
Tiên Hiệp Khấu Vấn Tiên Đạo Chương 742: Lệnh bài Vũ Đả Thanh Thạch Miss khoảng 3 tiếng
Đô Thị Vì Sao Nữ Chính Của Galgame Không Đúng Lắm Chương 193: Biến tấu khúc (8) Bát Vân Lục Inoha 3 tiếng trước
Khoa Huyễn Ta Chế Tạo Cứu Thế Tổ Chức Chương 366:: Biến số biến thành hi vọng Tú Tích Phù Văn Inoha 3 tiếng trước
Khoa Huyễn Ta Chế Tạo Cứu Thế Tổ Chức Chương 367:: Tương lai không còn chuẩn xác Tú Tích Phù Văn Inoha 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 442: Quả nhiên nam đều là khẩu thị tâm phi Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 441: Ngay tại trong xe xin lỗi Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 446: Ngươi quấy rầy đến chúng ta Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 448: Kia nhóm chúng ta tối nay gặp Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 443: Hồ ly tinh? Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 447: Nhóm chúng ta gặp mặt bàn lại a Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 444: Vậy ta đi trước đi làm Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Đô Thị Nữ Tôn Chi Bản Thân Nam Thần Tu Dưỡng Chương 445: Nhị Thứ Nguyên Đích Thổ Đậu Nguyễn Như Ý 3 tiếng trước
Huyền Huyễn Huyền Huyễn: Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần Chương 613: Không có người ngăn đến Phong Lăng Bắc Em Sinh Viên 3 tiếng trước
Huyền Huyễn Huyền Huyễn: Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần Chương 614: Trần ai lạc địa Phong Lăng Bắc Em Sinh Viên 3 tiếng trước

Mới cập nhật