vahoma

càng đọc càng phê, đê mê sung sướng

Thông báo mới

Truyện mới xem tất cả

Truyện đề cử xem tất cả

Vừa lên chương

Kỳ Ảo Thần Cấp Thú Ma Nhân Chương 04: Người mới vào cương vị Ẩn Ước Điểm Inoha khoảng 6 tiếng
Kỳ Ảo Thần Cấp Thú Ma Nhân Chương 05: Tửu quán cùng bài Gwent Ẩn Ước Điểm Inoha khoảng 6 tiếng
Kỳ Ảo Thần Cấp Thú Ma Nhân Chương 06: Kỹ năng mới cùng thăng cấp Ẩn Ước Điểm Inoha khoảng 6 tiếng
Kỳ Ảo Thần Cấp Thú Ma Nhân Chương 3: Đồ Tể Ẩn Ước Điểm Inoha khoảng 6 tiếng
Tiên Hiệp Mở Đầu Đánh Dấu Thánh Nhân Quả Vị Chương 138: Chân Tiên giáng thế Huyễn Vũ Thiên Long khoảng 6 tiếng
Huyền Huyễn Chư Thiên Mạnh Nhất Liệp Ma Nhân Chương 338: nhân gian chính nghĩa Buổi Trưa Đã Đến thí thần giả Khổ Đại Thả Cừu Thâm Dạ Chi Thanh khoảng 5 tiếng
Huyền Huyễn Chư Thiên Mạnh Nhất Liệp Ma Nhân Chương 337: Niết Bàn nộ diễm thiên sứ vẫn lạc Khổ Đại Thả Cừu Thâm Dạ Chi Thanh khoảng 5 tiếng
Huyền Huyễn Nghiệt Đồ Nhanh Hố Sư Chương 36: Ta làm sao có thể là Hoàng tử Bảo Thạch Miêu Nguyễn Như Ý khoảng 5 tiếng
Huyền Huyễn Nghiệt Đồ Nhanh Hố Sư Chương 37: Thái Hạo Tinh Hà Kiếm Bảo Thạch Miêu Nguyễn Như Ý khoảng 5 tiếng
Huyền Huyễn Huyền Huyễn: Thiên Phú Của Ta Quá Kinh Người Chương 66: Bí cảnh khai Ta Muốn Chứng Đạo A Jundean khoảng 5 tiếng
Tiên Hiệp Tu Tiên Gia Tộc Không Thể Phiêu Chương 348: Quỳnh Hoa chân nhân trảm đại yêu Thủy Viên, Lăng Duyên Sinh lực đập đại yêu yêu đan! Thương Li Chân Nhân Huyền Linh khoảng 4 tiếng
Huyền Huyễn Sủng Thú Chi Chủ Chương 196: Đại Địa Oa Ngưu đặc tính cùng kỹ năng Hắc Tiêu Tiên Nhân Nguyễn Như Ý khoảng 4 tiếng
Huyền Huyễn Sủng Thú Chi Chủ Chương 195 Đả thương địch thủ 1000 tự tổn chín chín chín Hắc Tiêu Tiên Nhân Nguyễn Như Ý khoảng 4 tiếng
Huyền Huyễn Thương Thiên Đương Tử Chương 27: Tiểu Lâu Thính Phong Vân Nguyễn Như Ý khoảng 4 tiếng
Kỳ Ảo Thần Cấp Thú Ma Nhân Chương 02: Bàn tay vàng Ẩn Ước Điểm Inoha khoảng 4 tiếng
Kỳ Ảo Thần Cấp Thú Ma Nhân Chương 1: Con của nông dân Ẩn Ước Điểm Inoha khoảng 4 tiếng
Huyền Huyễn Ta Hiến Tế Thọ Nguyên Có Thể Mạnh Lên Chương 245: Tiểu Hắc quy vị Đông Thành Lệnh Nguyễn Như Ý khoảng 4 tiếng
Huyền Huyễn Ta Hiến Tế Thọ Nguyên Có Thể Mạnh Lên Chương 246: Thanh cương vị lĩnh mười bốn liên trại Đông Thành Lệnh Nguyễn Như Ý khoảng 4 tiếng
Huyền Huyễn Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm Chương 516: Minh hữu! Phù Bạch Tam Thu Shin Đẹp Trai khoảng 4 tiếng
Huyền Huyễn Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm Chương 517: Ngân Hà tiên minh! Phù Bạch Tam Thu Shin Đẹp Trai khoảng 4 tiếng

Mới cập nhật